هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

Mashhad

2 خواص
ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه