هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

المنتور تمام عرض

Sort By:

مقایسه املاک

مقایسه