هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

باربیکیو

17 خواص
ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه