هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

Invoice 17596

  • 3 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه