هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

لیست ورژن 6- شبکه

80 خواص
ترتیب بر اساس:

مقایسه املاک

مقایسه