هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

پکیج مختص اعضا

2 ستونه

طلایی
59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25

3 ستونه

طلایی
59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25
ویژه
90000
 • دروه زمانی: 2 هفته
 • املاک: 20
 • املاک ویژه: 2

4 ستونه

طلایی
59000
 • دروه زمانی: 1 سال
 • املاک: ثبت ملک نامحدود
 • املاک ویژه: 100
محدود
150000
 • دروه زمانی: 2 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 25
ویژه
90000
 • دروه زمانی: 2 هفته
 • املاک: 20
 • املاک ویژه: 2
عضویت رایگان
10000
 • دروه زمانی: 3 ماه
 • املاک: 100
 • املاک ویژه: 10

مقایسه املاک

مقایسه