هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

املاک ورژن 1

4 ستونه

4 ستونه با جعبه سایه

3 ستونه

3 ستونه با جعبه سایه

2 ستونه با جعبه سایه

لیست مشاهده

لیست مشاهده با جعبه سایه

مقایسه املاک

مقایسه