هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

املاک ورژن 3

3 ستونه

2 ستونه

مقایسه املاک

مقایسه