هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

شبکه های املاک

شبکه ورژن 1

اجاره واحد مسکونی 80 متری

 • 5,000,000,000 ﷼
 • تخت: 2
 • حمام: 1
 • 2 sqft
ویژه

واحد تجاری 90 متری در برج آرمیتاژ

 • 10,000,000 ﷼ /ماهانه
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • 5 sqft
ویژه

ویلای چهار خواب با سالن بدنسازی

 • 54,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
ویژه

آپارتمان دوبلکس

 • 100,000 ﷼ /ماهانه
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژ: 1
 • 1350 فوت مربع
ویژه

اجاره فضای اداری بازسازی شده

 • 130,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 2400 فوت مربع
ویژه

فضای تجاری مدرن برای اجاره

 • 180,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 1460 فوت مربع
ویژه

شبکه ورژن 2

اجاره واحد مسکونی 80 متری

 • 5,000,000,000 ﷼
 • تخت: 2
 • حمام: 1
 • 2 sqft
ویژه

واحد تجاری 90 متری در برج آرمیتاژ

 • 10,000,000 ﷼ /ماهانه
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • 5 sqft
ویژه

ویلای چهار خواب با سالن بدنسازی

 • 54,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
ویژه

آپارتمان دوبلکس

 • 100,000 ﷼ /ماهانه
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژ: 1
 • 1350 فوت مربع
ویژه

اجاره فضای اداری بازسازی شده

 • 130,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 2400 فوت مربع
ویژه

فضای تجاری مدرن برای اجاره

 • 180,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 1460 فوت مربع
ویژه

شبکه ورژن 3

اجاره واحد مسکونی 80 متری

 • 5,000,000,000 ﷼
 • تخت: 2
 • حمام: 1
 • 2 sqft
ویژه

واحد تجاری 90 متری در برج آرمیتاژ

 • 10,000,000 ﷼ /ماهانه
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • 5 sqft
ویژه

ویلای چهار خواب با سالن بدنسازی

 • 54,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
ویژه

آپارتمان دوبلکس

 • 100,000 ﷼ /ماهانه
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژ: 1
 • 1350 فوت مربع
ویژه

اجاره فضای اداری بازسازی شده

 • 130,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 2400 فوت مربع
ویژه

فضای تجاری مدرن برای اجاره

 • 180,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 1460 فوت مربع
ویژه

فضای اصلی خرده فروشی برای اجاره

 • 250,000 ﷼ /ماهانه
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 1340 فوت مربع
ویژه

شبکه ورژن 4

اجاره واحد مسکونی 80 متری

 • 5,000,000,000 ﷼
 • تخت: 2
 • حمام: 1
 • 2 sqft
ویژه

واحد تجاری 90 متری در برج آرمیتاژ

 • 10,000,000 ﷼ /ماهانه
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • 5 sqft
ویژه

ویلای چهار خواب با سالن بدنسازی

 • 54,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
ویژه

آپارتمان دوبلکس

 • 100,000 ﷼ /ماهانه
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژ: 1
 • 1350 فوت مربع
ویژه

مقایسه املاک

مقایسه