هلدینگ بختیاری راهی است بی پایان، که در مسیر تکاملی خود «خیلی خوب» را از «عالی» جدا می کند

اعضای خانواده هلدینگ بختیاری

اعضای تیم هلدینگ بختیاری

کتایون والایی
مدیر فروش
کتایون والایی
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با کتایون والایی نشانه موفقیت است.

جواد اداری
مدیر فروش
جواد اداری
مدیر فروش

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با جواد اداری نشانه موفقیت است.

ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات
ویدا هلالی
نماینده املاک و مستغلات

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با ویدا هلالی نشانه موفقیت است.

دانیال داوری
استراتژیست بازاریابی
دانیال داوری
استراتژیست بازاریابی

کمال گرا، باهوش ، جاه طلب ، پرانرژی و فعال. کار با دانیال داوری نشانه موفقیت است.

معرفی مشاوران

مقایسه املاک

مقایسه